Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Tự học kế toán excel » Cách sử dụng hàm IF trong kế toán Excel

Cách sử dụng hàm IF trong kế toán Excel

Cách sử dụng hàm IF trong kế toán Excel

Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn nhóm hàm điều kiện

-         Chức năng: Trả về giá trị đúng nếu đúng điều kiện, ngược lại trả về giá trị sai

-         Cú pháp: =IF(điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai)

-         Ví dụ: Kiểm tra giá trị A4 trong bảng lớn hơn hay nhỏ hơn 5

Nhập:=IF(A4<5, “đúng”, “sai”)

Kết quả:sai

ví dụ hàm IF

ví dụ hàm IF

——————————————————————————————————————

TRUNG TÂM K TOÁN HÀ NI
Khai ging thường xuyên các lp hc kế toán excel trên chng t thc tế

” CAM KT KHÔNG THÀNH NGH KHÔNG THU HC PHÍ “
M
i chi tiết xin liên h: Phòng đào to
Hotline: 0974 975 029  - 0917 886 709 ( Mr Quân)

Website: http://diachihocketoan.org

 

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →