Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Tự học kế toán excel » Cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán

Cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán

Hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup trong excel kế toán

1.Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP là dò tìm 1 giá trị trong 1 cột nào đó trong excel

2. Chức năng và cú pháp của hàm:

= VLOOKUP(x, vùng tham chiếu, n,0) Tìm giá trị x ở cột thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương ứng ở cột n

Để biết hơn về hàm VLOOKUP được sử dụng trong kế toán chúng ta cùng xem một ví dụ

3.Ví dụ về hàm VLOOKUP:

Tìm giá trị tương ứng với cột C1 trong vùng A1:B5 và lấy giá trị tương ứng ở cột thứ 2

Chúng ta nhập =VLOOKUP(C1, $A$1:$B$5, 2, 0)

ví dụ hàm VLOOKUP

ví dụ hàm VLOOKUP

Kết quả: =9

 

———————————————————————————————–

TRUNG TÂM K TOÁN HÀ NI
Khai ging thường xuyên các lp hc kế toán excel trên chng t thc tế

” CAM KT KHÔNG THÀNH NGH KHÔNG THU HC PHÍ “
M
i chi tiết xin liên h: Phòng đào to
Hotline: 0974 975 029  - 0917 886 709 ( Mr Quân)

Website: http://diachihocketoan.org

 

 

 

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →