Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Cách xử lý chi phí hàng hóa tổng thất để được khấu trừ

Cách xử lý chi phí hàng hóa tổng thất để được khấu trừ

Làm sao để đưa chi phí hàng hóa tổng thất để được khấu trừ? Cách xử lý chi phí hàng hóa tổng thất để được khấu trừ như thế nào các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây

chi-phi-bi-ton-that

3 Nguyên nhân dẫn đến việc hàng hóa bị tổn thất:

–  Nguyên nhân  Bất khả kháng: do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác.

–   Nguyên nhân Do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên.

–  Nguyên nhân  Do quản lý của DN: Bị mất, cháy, hỏng… (Do nhân viên, do vận chuyển, do cách quản lý..).

Các xử lý chi phí của hàng hóa bị tổn thất

Tại khoản 2.1 Điều 6 của TT 78/2014/TT-BTC và được sử đổi bổ sung tại Điều 4 của TT 96/2015/TT-BTC quy định:

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì  trong trường hợp này, khoản chi  phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp  đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Trong đó , biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

–  Có hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Trường hợp  hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Có Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Kèm theo biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và phải  chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Có hồ sơ bồi thường thiệt hại do cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Trên đây là bài viết Cách xử lý chi phí hàng hóa tổng thất để được khấu trừ nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về kế toán thuế kế toán tổng hợp có thể tham gia một  lớp học kế toán thực hành ngắn hạn cấp tốc của Trung tâm kế toán Hà Nội.

Hotline: 0974 975 029 – 0941 900 994 (Mr Quân) Tư vấn miễn phí 24/7

 

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →