Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Tự học kế toán excel » Hàm LEFT, Cách sử dụng hàm LEFT trong kế toán

Hàm LEFT, Cách sử dụng hàm LEFT trong kế toán

Hàm LEFT, Cách sử dụng hàm LEFT trong kế toán

Chức năng: Lấy các ký tự bên trái của chuỗi

Cú pháp: = LEFT ( chuỗi, số ký tự muốn lấy)

Ví dụ: =LEFT(A2, 2)   {=Tp}

ví dụ hàm LEFT

ví dụ hàm LEFT

Như vậy hàm LEFT giúp cho các bạn học kế toán Excel rất tốt trong việc trình bày

Để xem thêm về hàm SUM xin mời bạn click vào đây

——————————————————————————————————————

TRUNG TÂM K TOÁN HÀ NI
Khai ging thường xuyên các lp hc kế toán excel trên chng t thc tế

” CAM KT KHÔNG THÀNH NGH KHÔNG THU HC PHÍ “
M
i chi tiết xin liên h: Phòng đào to
Hotline: 0974 975 029  - 0917 886 709 ( Mr Quân)

Website: http://diachihocketoan.org

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →