Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Giáo trình kế toán » Mẫu 06/GTGT – Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (áp dụng cho năm 2014)

Mẫu 06/GTGT – Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (áp dụng cho năm 2014)

Mẫu 06/GTGT - Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (áp dụng cho năm 2014)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Chi cục thuế …………………………………………

Tên người nộp thuế: ………………………………………….. …………………………………..
Mã số thuế: ………………………………………….. ………………………………………….. ….
Địa chỉ: ………………………………………….. ………………………………………….. ……….
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ………………………..
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi xác định chỉ tiêu “Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” từ kỳ khai thuế tháng 12/2012 đến hết tháng 11/2013 dưới 1 tỷ đồng nên thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

Phần bôi đỏ có thể thay thế thành:

“từ kỳ khai thuế tháng 10/2012 đến hết tháng 6/2013″ và tờ khai thuế quý III/2013 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý từ 01/7/2013) ~ tức là tổng doanh thu từ tháng 10/2012 đến Quý III/2013 (T7+T8+T9).

- Mới thành lập năm 2013 : “…do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi hoạt động chưa đủ 12 tháng, ước tính doanh thu cả năm dưới 1 tỷ nên thuộc diện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp”

Các bạn có thể tải Mẫu 06/GTGT : Tại đây

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →