Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Mẫu công văn giải trình xin nộp lại báo cáo tài chính

Mẫu công văn giải trình xin nộp lại báo cáo tài chính

CÔNG TY CPTM FCOM

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………..                                                 Hà Nội, ngày……. tháng….năm 2010

 

 

BIÊN BẢN

                                       (V/v : Giải trình nộp BCTC mới thay thế)

 

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN CẦU GIẤY TP HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TM FCOM VI ỆT NAM

Trụ sở chính         : P601, N06B2 khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số đăng ký kinh doanh: 0103477267.Ngày cấp: 08/07/2010 Nơi cấp:S ở KH & ĐT Hà Nội

Mã số thuế            : 0103477267

Người đại diện theo pháp luật: Trần Hưng

Ngày 30/03/2010 Công ty chúng tôi đã nộp Báo cáo tài chính của năm 2009 cho cơ quan thuế. Nhưng do sơ suất trong quá trình tập hợp chứng từ để vào số liệu  Báo cáo tài chính của năm 2009 đã nộp cho cơ quan thuế. Nay công ty chúng tôi lập lại báo cáo trên để nộp cho cơ quan thuế, các sai sót trên không làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp mà chỉ làm giảm số lỗ đã kê khai trong quyết toán thuế TNDN và  báo cáo tài chính.

Tại thời điểm này công ty chúng tôi chưa nhận được quyết định kiểm tra của cơ quan thuế. Vậy chúng tôi làm công văn này xin được nộp thay thế báo cáo tài chính năm 2009 đã nộp bằng một báo cáo tài chính mới cho đúng với số liệu thực t ế.

Công ty chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu trong báo cáo tài chính mới thay thế.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

 

Nơi nhân:

- Như trên                                                                   Đại diện theo pháp luật

- Lưu:

 Các bạn có thể tải Mẫu công văn giải trình xin nộp lại báo cáo tài chính: Tại đây

 Địa chỉ học kế toán uy tín chuyên nghiệp tại Hà Nội

Trung tâm kế toán Hà Nội

Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội
Chuyên cung cấp các loại dịch vụ kế toán như : 

Hotline: Mr Quân 0974 975 029 – 0917 886 709 Hỗ trợ: 24/7

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →