Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Phần mềm hỗ trợ kê khai thuê phiên bản 3.2.2 mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuê phiên bản 3.2.2 mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuê phiên bản 3.2.2 mới nhất 

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế  phiên bản HTKK 3.2.2  hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

htkk3-2-2

Nội dung cụ thể:

1. Nâng cấp các tờ khai dành cho hoạt động sản xuất Thủy điện
- Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, mẫu số 01/TĐ-GTGT .
- Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-2/TĐ-GTGT .

- Bảng kê Số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-1/TĐ-GTGT .

- Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03/TĐ-TAIN .
- Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sơ sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 02-1/TĐ-TNDN .

- Bảng phân bổ số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN .

2. Nâng cấp các tờ khai đối với Dầu khí

- Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01A/TNDN-DK .
- Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên, mẫu số 01B/TNDN-DK .
- Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí, mẫu số 01/PL-DK .
- Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế, mẫu 01/BCTL-DK .

- Tờ khai thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01/TAIN-DK .

Các bạn tải về tại: phần mềm hỗ trợ kê khai thuế htkk 3.2.2 

Cung cấp các gói dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ làm báo cáo tài chính chuyên nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000 – 1.500.000 đồng/tháng

 

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →