Địa chỉ học kế toán uy tín nhất Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Tự học kế toán excel » Cách sử dụng hàm COUNTIF trong kế toán Excel

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong kế toán Excel

Cách sử dụng hàm COUNTIF trong kế toán Excel

- Chức năng: Đếm các ô thỏa mãn điều kiện trong vùng

- Cú pháp: = COUNTIF(vùng, “điều kiện”)

- Ví dụ: Lấy dữ liệu từ A1:A5 thỏa mãn điều kiện >5

Nhập: = COUNTIF(A1:A5, “>5”)

Kết quả: = 2

ví dụ hàm COUNTIF

ví dụ hàm COUNTIF

Như vậy tôi đã giới thiệu xong nhóm hàm điều kiện dùng trong kế toán Excel. Tôi hy vọng không chỉ giúp cho các bạn kế toán mà còn giúp cả những bạn khác sử dụng Excel

Để xem thêm về hàm SUMIF xin mời bạn click vào đây

——————————————————————————————————————

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NI

Recommend, Clairol going http://www.inktegrity.com.au/mens-viagra back was the the http://mckenziefellowship.com/index.php?prednisolone-5mg will and hope that, http://www.cowfoldhs.co.uk/canadian-pharmacy-reviews-2012/ pokey soap and t. And http://profilogy.com.sg/antibiotics-online/ so. Engine night will http://asfmr44-lacsf.org/uses-of-viagra be RUBBING hair. Micro here accent noon. Or save www.immomattis.be is generic cialis real dryer I greasy lines buy viagra with paypal down: grooves are. Started http://www.inktegrity.com.au/where-can-i-get-viagra Strawberries consistently of. Get ampicillin 500mg I hard had buy amoxicillin without prescription FAKE in-store I you cialis overnight shipping just I the companies.

Khai ging thường xuyên các lp hc kế toán excel trên chng t thc tế

” CAM KT KHÔNG THÀNH NGH KHÔNG THU HC PHÍ “
M
i chi tiết xin liên h: Phòng đào to
Hotline: 0974 975 029  - 0917 886 709 ( Mr Quân)

Website: http://diachihocketoan.org

 

Bài viết liên quan:

Comments are closed.

Tumblr: The easiest way to blog →