Trang chủ » Tài liệu kế toán » Có cần lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại không?

Có cần lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại không?

Để đạt được mục tiêu xúc tiến thương mại, các đối tác tham gia có khả năng thực hiện những hoạt động khuyến mại sáng tạo và đa dạng. Vậy Có cần lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé

Có cần lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại không?

Có cần lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại không?

>>Xem thêm: Mức giá được giảm đối với Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại như thế nào?

  1. Hàng hóa dùng để khuyến mại có cần lập hóa đơn không?

Trong quá trình mua bán hàng hóa, mục tiêu chính không chỉ dừng lại ở việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn bao gồm việc tạo ra những kích thích mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình mua bán tối ưu hơn. Để đạt được mục tiêu này, các đối tác tham gia có khả năng thực hiện những hoạt động khuyến mại sáng tạo và đa dạng.

Theo quy định tại Điều 93 của Luật Thương mại năm 2005, ta có thể hiểu rằng khái niệm “hàng hóa và dịch vụ được áp dụng khuyến mại” không chỉ đơn thuần là những sản phẩm hoặc dịch vụ được áp dụng các biện pháp khuyến mại để thúc đẩy tiêu thụ, cung ứng và giao dịch, mà còn phản ánh một quá trình tương tác động lực giữa các thực thể thương mại. Tuy nhiên, để có thể áp dụng hiệu quả các chương trình khuyến mại, hàng hóa và dịch vụ phải thỏa mãn không chỉ những yêu cầu cơ bản về tính hợp pháp và tuân thủ pháp luật, mà còn cần phải thể hiện rõ sự đáng tin cậy và chất lượng.

Theo Khoản 9 của Điều 3 trong Thông tư 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành, về việc hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi không có thu phí, hàng mẫu và hoạt động quảng cáo, nếu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho mục đích khuyến mãi tuân theo quy định của pháp luật thương mại, thì kế toán phải thực hiện việc lập hóa đơn tương ứng. Trong đó, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để khuyến mãi, quảng cáo hoặc đóng vai trò hàng mẫu phải được đăng ký trước với Sở Công Thương (Cục Xúc Tiến Thương Mại). Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định trong việc sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại.

Hơn nữa, theo Điều 4 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ đều được quy định như sau: Khi tiến hành bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải thực hiện việc lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp sản phẩm, hàng hóa được sử dụng cho mục đích khuyến mãi, quảng cáo, hoặc làm hàng mẫu; sản phẩm, hàng hóa dùng để tặng, cho, trao đổi, trả lương cho người lao động hoặc sử dụng nội bộ; trừ trường hợp luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). Khi xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa, cũng phải tuân theo quy định về hóa đơn.

Việc lập hóa đơn điện tử cũng phải tuân theo chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế, theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, trong tình huống khi một công ty tổ chức chương trình bán hàng và cung cấp sản phẩm khuyến mãi cho khách hàng thử nghiệm, công ty vẫn phải thực hiện việc lập hóa đơn để giao cho người mua hàng. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng hóa đơn và chứng từ trong các giao dịch thương mại.

  1. Quy định về lập hóa đơn với hàng khuyến mại

Căn cứ vào quy định tại Khoản 7.a và Khoản 9, Điều 3 của Thông tư số 26/2015/TT-BTC, người bán hàng hóa và dịch vụ có trách nhiệm thực hiện việc lập hóa đơn trong trường hợp bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm cả các trường hợp khi hàng hóa hoặc dịch vụ được sử dụng cho mục đích khuyến mãi, quảng cáo, hoặc đóng vai trò là hàng mẫu. Tuy nhiên, trừ những trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ và tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Trong trường hợp sử dụng hóa đơn và chứng từ đối với hàng hóa và dịch vụ dùng cho mục đích khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, tặng, cho, biếu, theo quy định của tổ chức kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có các điểm quan trọng sau:

– Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại phải lập hóa đơn, trong đó phải ghi rõ tên và số lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi. Việc lập hóa đơn phải tuân thủ hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

– Hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động cũng phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), và trên hóa đơn này phải ghi đầy đủ thông tin cần thiết, cũng như tính toán thuế GTGT như trên hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Ngoài ra, theo Khoản 5 và Khoản 22 của Điều 7 trong Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, các quy định về việc tính thuế GTGT cụ thể được hướng dẫn như sau:

– Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được coi là 0. Trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi không tuân thủ quy định của pháp luật về thương mại, thì phải tính thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng.

– Các hình thức khuyến mãi cụ thể được thực hiện như sau:

+ Đối với hình thức bán hàng, cung cấp dịch vụ với giá thấp hơn so với giá bán trước đó, giá tính thuế GTGT được áp dụng là giá bán sau khi giảm giá, đã đăng ký hoặc thông báo trong thời gian khuyến mãi.

+ Giá tính thuế GTGT cho các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ Khoản 1 đến Khoản 21 của Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC , bao gồm cả phí thu thêm và khoản phụ thu ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp hưởng.

+ Trong trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại cho khách hàng, giá tính thuế GTGT sẽ là giá đã áp dụng chiết khấu thương mại.

Sau cùng, việc lập hóa đơn phải tuân thủ hướng dẫn tại Khoản 9, Điều 3 của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015.

  1. Quy định về xử phạt hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mại

Như đã được trình bày chi tiết trong phần trước, cần nhấn mạnh rằng việc lập hóa đơn cho hàng hóa dùng để khuyến mãi vẫn là một yêu cầu cần phải tuân thủ. Sự quan tâm đến việc này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch thương mại mà còn có tác động tích cực đến sự uy tín của cả cá nhân và tổ chức thương mại.

Đáng chú ý là, trong trường hợp vi phạm việc lập hóa đơn cho hàng khuyến mãi, hành vi này sẽ bị xem xét và xử lý theo quy định hình thức xử phạt hành chính. Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, các hình thức xử phạt hành chính được quy định như sau:

– Vi phạm không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ có thể dẫn đến việc bị xử phạt tiền trong khoảng từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm và tình tiết cụ thể.

– Trong trường hợp không lập hóa đơn cho các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (với trừ các trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất), vi phạm này cũng có thể dẫn đến việc bị xử phạt hành chính với mức phạt tương tự.

Qua đó, việc tuân thủ quy định lập hóa đơn cho hàng hóa khuyến mãi không chỉ giúp tránh khỏi những xử phạt hành chính mà còn đảm bảo sự đồng thuận và chấp hành tốt hơn với các quy định pháp luật về giao dịch thương mại.

Như vậy, nếu không lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mại sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm và tình tiết cụ thể.

Trên đây là bài viết Có cần lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại không? Kế toán hà nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu