Trang chủ » Tài liệu kế toán » Doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn?

Doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn?

Xuất hóa đơn là một trong những hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường cung cầu. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp đã tạm dừng kinh doanh thì có thể xuất hóa đơn được nữa không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn?

Doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn?

>>Xem thêm: Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không?

  1. Khi nào thì doanh nghiệp sẽ tạm ngừng kinh doanh?

Khi xét thấy trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, việc kinh doanh không có sự tiến triển ổn định theo kế hoạch cũng như khả năng duy trì thấp, doanh nghiệp thua lỗ nhiều, hoạt động kinh doanh không đạt được kết quả thì các doanh nghiệp sẽ thường có phương án lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp thay vì lựa chọn hình thức giải thể. Hoạt động này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm thời gian để nhìn lại quá trình cũng như lên phương án mới ổn định cho việc vực dậy của doanh nghiệp trong tương lai.

Tạm ngừng kinh doanh dưới góc độ pháp lý được hiểu là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp phải hoạt động trở lại nếu không phải làm thủ tục giải thể, chuyển nhượng. Theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì các trường hợp tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bao gồm:

– Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh

– Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể như sau:

+ Tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật

+ Tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan

Như vậy doanh nghiệp sẽ tạm ngừng kinh doanh theo hướng tự đề nghị tạm ngừng hoặc theo hướng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu phải tạm ngừng kinh doanh theo quy định.

  1. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có được quyền xuất hóa đơn nữa không?

Việc xuất hóa đơn sẽ liên quan đến thủ tục kê khai thuế nên khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh mà vẫn còn những giao dịch mua bán hàng hóa phát sinh trong khoảng thời gian này hoặc phát sinh do những hợp đồng đã ký kết trước đây thì sẽ do pháp luật về thuế và hóa đơn quy định chi tiết từng trường hợp. Cụ thể tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có quy định rõ, trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, người nộp thuế không được phép sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên trong trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn thì vẫn sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, trường hợp nào trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn được xuất hóa đơn và được cơ quan thuế chấp thuận? Đó là các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, cụ thể trong trường hợp này doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điên tử:

– Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh

– Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc trường hợp tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh

Bên cạnh đó tại khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng nêu rõ trách nhiệm của doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh là trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác

Căn cứ vào những quy định trên có thể kết luận rằng, trong quá trình doanh nghiệp thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh THÌ sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nên sẽ KHÔNG THỂ NÀO có hoạt động xuất hóa đơn ở đây. Tuy nhiên nếu trong trường hợp các giao dịch ĐƯỢC KÝ KẾT TRƯỚC thời điểm có quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh mà CHƯA THỰC HIỆN XONG, nay đã phát sinh hoạt động giao dịch THÌ doanh nghiệp VẪN ĐƯỢC PHÉP tiến hành xuất hóa đơn, nhưng ở đây là hóa đơn điện tử và tiến hành kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về thuế, về hóa đơn.

  1. Lỡ mua hóa đơn của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có ảnh hưởng gì không?

Mặc dù pháp luật quy định rất cụ thể về việc xuất hóa đơn trong quá trình tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp vẫn tiến hành xuất hóa đơn như bình thường mà vẫn chưa chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật. Vậy trong trường hợp những đối tác, doanh nghiệp lỡ mua phải hóa đơn của những doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh như vậy thì xử lý thế nào? Điều này đã được quy định khá chi tiết tại Công văn số 11797/BTC-TCT như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp mua chưa sử dụng hóa đơn nhận của doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh để thực hiện kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng:

Cơ quan thuế sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để tạm thời dừng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng với các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật đó. Doanh nghiệp mua phải chờ kết quả chính thức của cơ quan có thẩm quyền để quyết định cách xử lý hóa đơn đó.

– Trường hợp doanh nghiệp mua đã dùng hóa đơn để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng:

Cơ quan thuế sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ tại chỉ tiêu số 37 trong tờ Mẫu số 01/GTGT.

– Trường hợp doanh nghiệp mua tạm dừng khấu trừ thuế dẫn tới tăng thuế giá trị gia tăng phải nộp thì:

Cơ quan thuế có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi các trường hợp này. Đồng thời chưa yêu cầu nộp và không tính phạt nộp chậm nhằm chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

  1. Những lưu ý đặc biệt khi tạm ngừng kinh doanh

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Trước khi thời hạn tạm ngừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn tạm ngừng, số lần gia hạn không hạn chế. Đây là điểm mới ưu việt nhất của Luật doanh nghiệp 2020 về tạm ngừng doanh nghiệp.

– Từ năm 2021 pháp luật doanh nghiệp không hạn chế tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp của doanh nghiệp như trước đây, do đó nếu doanh nghiệp chưa có nhu cầu hoạt động có thể tạm ngừng liên tục, nhưng sau trước khi hết hạn tạm ngừng doanh nghiệp phải làm thông báo tạm ngừng kinh doanh cho năm tiếp theo. Trường hợp hết thời hạn tạm ngừng không gia hạn thì doanh nghiệp được coi là mặc nhiên hoạt động trở lại, nếu doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế và các nghĩa vụ liên quan sẽ rơi vào tình trạng đóng cửa mã số doanh nghiệp.

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành các hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận khác. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp tạm ngừng hoạt động doanh ngiệp chỉ được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.  Do đó, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng mà không có thỏa thuận khác với người lao động, doanh nghiệp phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

– Trường hợp doanh nghiệp tiến hành kinh doanh lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng trong thông báo tạm ngừng thì phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh ít nhất 03 ngày trước khi bắt đầu hoạt động trở lại.

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ. Do đó, có thể hiểu rằng doanh nghiệp đang nợ thuế vẫn được phép tạm ngừng hoạt động và có nghĩa vụ thực hiện nộp đủ số thuế còn nợ cho cơ quan thuế.

Trên đây là bài viết Doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh có được xuất hóa đơn? mà Kế toán hà nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

 

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu