Trang chủ » Tài liệu kế toán » Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng theo quy định mới nhất?

Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng theo quy định mới nhất?

Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng theo quy định mới nhất?
Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng theo quy định mới nhất?
  1. Nguyên nhân xuất hóa đơn sai tên người mua hàng

Nguyên nhân xuất hóa đơn sai tên người mua hàng có thể do các lý do sau:

– Lỗi nhập liệu: Nhân viên bán hàng có thể nhập thông tin khách hàng vào hệ thống một cách không chính xác do sơ suất hoặc gặp vấn đề trong quá trình nhập liệu. Có thể có các vấn đề kỹ thuật hoặc hệ thống gây ra lỗi trong quá trình nhập liệu, dẫn đến việc thông tin không được nhập đúng cách vào hệ thống. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, điều này cũng góp phần vào việc xuất hiện lỗi nhập liệu trên hóa đơn.

– Chọn sai khách hàng: Nếu danh sách khách hàng không được tổ chức một cách rõ ràng, nhân viên có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và chọn đúng khách hàng cần thiết. Điều này có thể dẫn đến việc chọn nhầm thông tin khách hàng khi lập hóa đơn. Trong trường hợp có quá nhiều khách hàng trong danh sách, nhân viên có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và chọn đúng khách hàng. Đặc biệt là nếu không có các tiêu chí lọc hoặc tìm kiếm hiệu quả, có thể dễ dàng chọn sai thông tin. Nếu có nhiều khách hàng có cùng tên hoặc tên tương đồng, nhưng khác nhau về thông tin khác như địa chỉ, số điện thoại, thì việc chọn sai có thể xảy ra dễ dàng.

– Thay đổi thông tin khách hàng sau khi lập hóa đơn: Khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi thông tin trên hóa đơn sau khi nó đã được lập, bao gồm việc sửa tên, địa chỉ hoặc thông tin liên hệ khác. Điều này có thể là do họ phát hiện sai sót hoặc có sự thay đổi về thông tin cá nhân. Có thể xảy ra sự thay đổi về thông tin khách hàng trong quá trình xử lý đơn hàng, như thay đổi địa chỉ giao hàng, cập nhật thông tin liên hệ, và những thay đổi này xảy ra sau khi hóa đơn đã được lập. Có những trường hợp thông tin khách hàng thay đổi sau khi hóa đơn đã được tạo do các lý do khách quan như thay đổi thông tin trong hồ sơ khách hàng của doanh nghiệp, thay đổi về loại hình công ty, v.v.

  1. Hậu quả khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng

Xuất hóa đơn sai tên người mua hàng có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng như sau:

– Ảnh hưởng đến việc kê khai thuế: Hóa đơn không chính xác làm cho quá trình kê khai thuế trở nên phức tạp hơn. Doanh nghiệp cần phải giải quyết vấn đề sai sót trong hóa đơn, điều này có thể đòi hỏi thời gian và công sức để điều chỉnh thông tin trước khi nộp báo cáo thuế. Nếu thông tin trên hóa đơn không chính xác, doanh nghiệp sẽ không thể kê khai thuế cho khoản doanh thu đó một cách chính xác. Điều này có thể dẫn đến việc bị phạt về việc thiếu thuế hoặc gặp rắc rối với cơ quan thuế. Việc không kê khai đúng thuế có thể dẫn đến việc bị phạt từ cơ quan thuế. Các hình phạt có thể là tiền phạt hoặc các hình phạt khác liên quan đến việc vi phạm quy định về thuế.

– Gây khó khăn cho việc thanh toán: Nếu hóa đơn không chính xác, người mua hàng có thể gặp khó khăn khi thanh toán. Họ có thể không nhận ra hóa đơn do thông tin không chính xác hoặc phải yêu cầu sửa đổi hóa đơn để phản ánh đúng thông tin của họ. Việc phải điều chỉnh hoặc yêu cầu sửa đổi hóa đơn có thể làm trì hoãn quá trình thanh toán. Điều này có thể tạo ra sự bất tiện cho cả người mua hàng và người bán hàng, đặc biệt nếu quá trình sửa đổi hóa đơn mất nhiều thời gian. Việc thanh toán bị trì hoãn có thể gây khó khăn trong quản lý tài chính của cả hai bên. Đặc biệt đối với doanh nghiệp, việc không nhận được thanh toán đúng hạn có thể ảnh hưởng đến dòng tiền và quy trình kế toán. Sự bất tiện trong quá trình thanh toán có thể làm mất lòng tin giữa người mua hàng và người bán hàng. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh doanh lâu dài giữa hai bên.

– Mất uy tín doanh nghiệp: Hóa đơn không chính xác có thể làm giảm niềm tin và uy tín mà khách hàng và đối tác dành cho doanh nghiệp. Họ có thể cảm thấy lo ngại về sự chuyên nghiệp và độ tin cậy của doanh nghiệp nếu thấy xuất hiện nhiều lỗi trong giao dịch. Việc xuất hiện lỗi trên hóa đơn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Khách hàng và đối tác có thể có ấn tượng tiêu cực về sự không chuyên nghiệp của doanh nghiệp nếu thấy xuất hiện nhiều lỗi trong quá trình giao dịch. Nếu lỗi trên hóa đơn làm giảm niềm tin của khách hàng và đối tác, có nguy cơ họ sẽ chuyển sang các đối tác khác hoặc không muốn hợp tác tiếp với doanh nghiệp. Uy tín là yếu tố quan trọng khi thu hút khách hàng mới. Nếu doanh nghiệp mất uy tín do xuất hiện lỗi trên hóa đơn, điều này có thể làm giảm khả năng thu hút khách hàng mới.

– Rủi ro pháp lý: Nếu thông tin trên hóa đơn không chính xác và gây ra tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán, điều khoản giao hàng, hoặc các điều khoản khác trong hợp đồng, có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý giữa các bên. Nếu hóa đơn không chính xác làm ảnh hưởng đến việc kê khai thuế, doanh nghiệp có thể vi phạm các quy định pháp luật về thuế. Điều này có thể dẫn đến mất tiền phạt và các vấn đề pháp lý khác với cơ quan thuế. Trong một số trường hợp, hóa đơn không chính xác có thể vi phạm các quy định về bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là nếu thông tin sản phẩm/dịch vụ không rõ ràng, không đúng với thực tế.

  1. Cách xử lý khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng

Dựa vào quy định của Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý hóa đơn có sai sót, các trường hợp và cách xử lý cụ thể như sau:

– Trường hợp 1: Nếu người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế nhưng chưa gửi cho người mua và có sai tên người mua:

+ Thông báo hủy hóa đơn điện tử có sai sót với cơ quan thuế: Sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục 1A để thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Yêu cầu hủy hóa đơn này để thay thế bằng hóa đơn mới với thông tin chính xác về người mua.

+ Xuất hóa đơn điện tử mới và gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới: Sau khi hủy hóa đơn cũ, xuất hóa đơn điện tử mới với thông tin chính xác về người mua. Ký số và gửi lại cho cơ quan thuế để yêu cầu cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã hủy.

– Trường hợp 2: Nếu hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua nhưng chỉ sai tên, không sai mã số thuế và các nội dung khác không sai sót:

+ Thông báo cho người mua và cơ quan thuế về sai sót trên hóa đơn: Sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo cho người mua và cơ quan thuế về việc hóa đơn có sai sót.

+ Không cần lập lại hóa đơn: Không cần phải lập lại hóa đơn, chỉ cần thông báo và điều chỉnh sai sót trên hóa đơn đã gửi.

– Trường hợp 3: Nếu hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua và có sai tên cùng với các sai sót khác: Xử lý bằng một trong hai cách sau:

+ Xuất hóa đơn điều chỉnh: Xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điều chỉnh phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm.”

+ Xuất hóa đơn thay thế: Xuất hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn thay thế phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm.”

Việc xử lý sai sót trên hóa đơn điện tử theo quy định này giúp bảo đảm tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn và kê khai thuế.

Trên đây là bài viết Hướng dẫn cách xử lý khi xuất hóa đơn sai tên người mua hàng theo quy định mới nhất? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu