Trang chủ » Tài liệu kế toán » Quy định về hướng dẫn xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh mới nhất đang áp dụng

Quy định về hướng dẫn xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh mới nhất đang áp dụng

Vấn đề tiền thuế là vấn đề mà mọi cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Dưới đây Kế toán hà nội xin tổng hợp bài viết Quy định về hướng dẫn xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh mới nhất đang áp dụng các bạn hãy cùng tham khảo thêm nhé.

Quy định về hướng dẫn xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh mới nhất đang áp dụng
Quy định về hướng dẫn xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh mới nhất đang áp dụng
  1. Giới thiệu khái niệm tiền thuế đang chờ điều chỉnh

Tiền thuế đang chờ điều chỉnh là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tài chính và kế toán của doanh nghiệp đặc biệt là khi liên quan đến việc quản lý thuế và tuân thủ các quy định về thuế của nhà nước. Để hiểu rõ hơn về khái niệm thì dưới đây là chi tiết nội dung:

Tiền thuế đang chờ điều chỉnh là số tiền thuế mà một doanh nghiệp phải trả hoặc nhận lại trong tương lai nhằm phát sinh do sự khác biệt giữa quy định của chuẩn mực kế toán và quy định về luật thuế. Điều này có nghĩa là tại thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp  ghi nhận một khoản thanh toán hay thu hồi ngay mà sẽ được hoãn trả lại đến kỳ kế toán tiếp.

Các nguyên nhân chính gây ra tình trạng tiền thuế đang chờ điều chỉnh:

– Sự khác biệt giữa kế toán và thuế: Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tiền thuế đang chờ điều chỉnh. Các khoản chênh lệch tạm thời phát sinh khi có sự khác biệt giữa giá trị kế toán của tài sản hoặc nợ phải trả khi có sự khác biệt giữa kế toán cùa tài sản hoặc nợ phải trả trong báo cáo tài chính và giá trị của chúng trong tờ khai thuế. Ví dụ, phương pháp khấu hao tài sản có thể khác nhau giữ kế toán và thuế dẫn đến việc khác biệt trong chi phí khấu hao được ghi nhận và tính thues.

– Chiết khấu và dự phòng: Một số khoản dự phòng hoặc chiết khấu được doanh nghiệp ghi nhận theo quy định kế toán nhưng lại không được chấp nhận ngay lập tức trong tờ khai thuế. Ví dụ như dự phòng nợ khó đòi có thể được ghi nhận trong kế toán nhưng không được chấp nhận cho mục đích thuế cho đến khi khoản nợ đo thực sự trở thành không thu hồi được.

– Lỗi kết chuyển: Khi doanh nghiệp có lỗ trong một kỳ kế toán các khoản lỗ này có thể được kết chuyển sang các kỳ kế toán tương lai để giảm trừ thu nhập chịu thuế. Điều này nhằm tọa ra tài sản thuế đang chờ điều chỉnh vì doanh nghiệp sẽ có quyền giảm trừ thuế trong tương lai.

Thuế đang chờ điều chỉnh gồm: Tài sản thuế đang chờ điều chỉnh: Là các khoản thuế mà doanh nghiệp dự kiến được khấu trừ trong tương lai. Các tài sản này phát sinh khi doanh nghiệp ghi nhận các chi phí hoặc tổn thất sẽ được khấu trừ sau này;

Nợ phải trả thuế đang chờ điều chỉnh: Là các khoản thuế mà doanh nghiệp dự kiến sẽ phải nộp trong tương lại do các khaonr thu nhập hoặc lợi nhuận đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính những chưa phải nộp thuế ngay.

  1. Nêu tầm quan trọng của việc xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh

Việc xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp. Đây không chỉ là một phần quan trọng của quy trình tuân thủ pháp luật mà còn ảnh hưởng tới tài chính và khả năng hoạt động bền vững của doanh nghiệp.

– Đảm bảo tính minh bạch và chính xác của báo cáo tài chính: Một trong nhũng lúy do chính để xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh để đảm bảo  rằng báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh một cách chính xác và minh bạch tình hình tài chính thực tế.

+ Phản ảnh chính xác nghĩa vụ thuế: Các khoản thuế phải trả hoặc được hoàn lại trong tương lai được ghi đầy đủ và tránh tình trạng báo cáo thiếu sót hoặc không đầy đủ về nghĩa vụ tài chính.

+ Đánh giá đúng giá trị tài sản và nợ phải trả: tiền thuế đang chờ điều chỉnh ảnh hưởng đến giá tri tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư có cái nhìn chính xác hơn về tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

– Tăng cường khản năng tài chính: Xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách có hiệu quả:

+ Dự báo chi phí thuế tương lai: Doanh nghiệp có thể dự báo chính xác hơn về các chi phí thuế sẽ phải nộp trong tương lai từ đó lên kế hoạch và quản lý dòng tiền một cách có hiệu quả.

+ QUản lý rủi ro thuế: Giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro liên quan đến các sai sót thuế tránh các khoản phạt và lãi suất phát sinh từ việc khai báo không chính xác.

– Tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán: Yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Việc xử lý chính xác tiền thuế đang chờ điều chỉnh đảm bảo  doanh nghiệp:

+ Tuân thủ các quy định thuế

+ Tuân thủ chuẩn mực kế toán

– Tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và các bên liên quan: Sự minh bạch và chính xác trong xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh giúp tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và các bên liên quan. Khi báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh trung thực tình hình tài chính, các nhà đầu tư và đối tác sẽ có cơ sở tin cậy để đưa ra quyết định kinh doanh và đầu tư.

+ Thu hút vốn đầu tư

+ Duy trì mối quan hệ với các bên liên quan

– Tối ưu hóa chi phí thuế: Xử lý tiền thuế chờ điều chỉnh một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí:

+ Tận dụng các khoản khấu trừ thuế

+ Quản lý lỗ kết chuyển

– Hỗ trợ ra quyết dịnh chiến lược:

+ Lên kế hoạch tài chính dài hạn

+ Đánh giá đầu tư và hoạt động một cách có hiệu quả

– Đối phó với biến động kinh tế: Trong môi trường kinh doanh luôn có sự biến động thì việc xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh giúp doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn để đối phó tố hơn vớ những biến đông kinh tế”

+ Dự trữ tài chính

+ Linh hoạt điều chỉnh chiến lược

  1. Quy định mới nhất về hướng dẫn xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh

Việc xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh đượcn hướng dẫn chi tiết tại Tiểu mục 1, Mục VII, quy tình quản lý nợ ban hành kèm theo Quyết định 1129/QĐ – TCT 2020 gồm:

– Đối với tiền thuế đang chờ điều chỉnh do sai sót:

+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót và đã gửi thư tra soát đến cơ quan thuế: Bộ phận kê khai và kế toán thuế sẽ xử lý thư tra soát, phối hợp với bộ phận quản lý nợ hoặc các bộ phận tham gia khác để thực hiện điều chỉnh dữ liệu. Sau đó bộ phận quản lý nợ tham gia để phân loại.

+ Trường hợp bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia phát hiện sai sót do nhập sai dữ liệu: Lập phiếu đề nghin bộ phận lập sai dữ liệu thực hiện đối chiếu và xử lý dữ liệu của người nộp thuế. Đồng thời, các bộ phận này phải thông báo kết quả cho bộ phận quản lý nợ và bộ phận tham gia để thực hiện phân loại nợ theo quy định.

– Đối với các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh do chứng từ luân chuyển chậm, hạch toán chậm hoặc thất lạc:

Bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia sẽ phối hợp với bộ phận khác kê khi và kế toán thuế, bộ phận thanh tra – kiểm tra thuế đề xác định chứng từ nộp thuế của người nộp thuế tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc chứng từ đã nộp ngoại tỉnh. Bộ phận kê khai và kế toán thuế sau đó sẽ điều chỉnh  giảm số tiền thuế nợ của người nộp thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế và thực hiện điều chỉnh dữ liệu.

– Các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh do ghi thu – ghi chi: Bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia  sẽ đề nghị bộ phận kê khai và kế toán thuế – thanh tra – kiểm tra thuế hoặc các bộ phận liên quan đến xác định thời gian nộp ngân sách. Sau đó điều chỉnh lại thời gian nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế và thực hiện điều chỉnh dữ liệu.


Trên đây là bài viết Quy định về hướng dẫn xử lý tiền thuế đang chờ điều chỉnh mới nhất đang áp dụng mà Kế toán hà nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu