Trang chủ » Tài liệu kế toán » Đã có quyết định chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất?

Đã có quyết định chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất?

Việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ có lợi trực tiếp cho người dân, giảm giá bán của hàng hóa và dịch vụ chịu thuế suất 10%, từ đó giảm chi phí tiêu dùng của người dân. Đã có quyết định chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất hay chưa? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu thêm trong bài viết dưới đây nhé.

Đã có quyết định chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất?
Đã có quyết định chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất?
  1. Chính sách giảm thuế GTGT trước đây

Vào ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhằm thực hiện chính sách miễn và giảm thuế dựa trên Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) được giảm xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ mà hiện tại đang áp dụng mức thuế suất 10%. Tuy nhiên, có một số nhóm hàng hóa và dịch vụ không được hưởng mức thuế giảm, bao gồm:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán,  bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không bao gồm khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Phụ lục I của Nghị định 15/2022.

– Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Phụ lục II của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

– Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Phụ lục III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Các mức thuế giảm được áp dụng thống nhất cho các giai đoạn nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại của từng loại hàng hóa và dịch vụ được quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Đối với mặt hàng than được khai thác để bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra), nó thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ không được hưởng mức giảm thuế GTGT trong các giai đoạn khác ngoài giai đoạn khai thác và bán ra.

Nếu các hàng hóa và dịch vụ được liệt kê trong Phụ lục I, II và III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, thì sẽ tuân theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được áp dụng mức giảm thuế GTGT.

Chính sách giảm thuế GTGT nêu trên có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022.

  1. Kế hoạch giảm 2% thuế GTGT từ 01/7/2023

Cụ thể, để thực hiện chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2023 đối với hàng hóa và dịch vụ theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Bộ Tài chính đã chủ trì và phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng. Dự kiến Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tổng cục Thuế đã đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (bao gồm tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử cũng như tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử), tổ chức kết nối truyền nhận dữ liệu trực tiếp tới cơ quan thuế, và tổ chức cung cấp dịch vụ TVAN nghiên cứu, chuẩn bị sẵn sàng để nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử và cập nhật các mẫu biểu kê khai thuế GTGT theo quy định về giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2023, như được nêu trong Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Sau khi Nghị định và văn bản hướng dẫn được ban hành, Tổng cục Thuế sẽ thông báo để các tổ chức thực hiện việc nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử và cập nhật các mẫu biểu kê khai thuế GTGT, đáp ứng đầy đủ quy định về giảm thuế giá trị gia tăng.

  1. Chính thức giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội XV, được nêu rõ như sau:

Thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định tại tiết a, điểm 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, sẽ được áp dụng giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện đang chịu thuế suất 10% (giảm từ 10% xuống còn 8%). Tuy nhiên, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ không được áp dụng giảm thuế, bao gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán,  bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, và những loại hàng hóa, dịch vụ này sẽ không được hưởng lợi giảm thuế.

Nghị quyết giao Chính phủ trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giảm thuế này một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời đảm bảo rằng việc giảm thuế không ảnh hưởng đến dự toán thu và chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo quy định của Quốc hội. Chính phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV.

Vì vậy, từ ngày 01/7/2023, sẽ tiến hành áp dụng giảm 2% thuế GTGT tương tự như quy định trong Nghị quyết 43/2022/QH15 cho đến hết năm 2023.

  1. Tác động của việc giảm 2% thuế GTGT

Trước đó, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo Giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV. Ông cho biết rằng đã có một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi giảm thuế 2% để áp dụng cho tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất 10%, đồng thời nâng mức giảm thuế lên 3%, 4% hoặc 5% và kéo dài thời gian áp dụng chính sách đến giữa năm 2024 hoặc hết năm 2024. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi này và tăng mức độ giảm thuế sẽ có tác động đáng kể đến thu ngân sách nhà nước. Chính phủ chưa có tính toán và đánh giá đầy đủ về tác động của chính sách này, đặc biệt là trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Vì vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội giữ phạm vi và mức độ giảm thuế giá trị gia tăng như dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, Uỷ ban đề nghị Chính phủ báo cáo tới Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 kết quả thực hiện chính sách giảm thuế 2% giá trị gia tăng cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết số 43, để Quốc hội xem xét và quyết định bổ sung các giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế (nếu có).

Về tác động của chính sách này, theo báo cáo của Chính phủ, nếu áp dụng việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm, dự kiến số tiền giảm thu ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 24.000 tỷ đồng (đối với thu ngân sách Nhà nước năm 2023, dự kiến giảm 20.000 tỷ đồng do số thu thuế giá trị gia tăng của tháng 12/2023 được nộp trong tháng 1/2024).

Việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng sẽ có lợi trực tiếp cho người dân, giảm giá bán của hàng hóa và dịch vụ chịu thuế suất 10%, từ đó giảm chi phí tiêu dùng của người dân.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 10%, họ sẽ được hưởng lợi từ chính sách này. Việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trên đây là bài viết Đã có quyết định chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất? mà Kế toán hà nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu