Trang chủ » Tài liệu kế toán » Một số trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thế mới nhất 2023

Một số trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thế mới nhất 2023

Hồ sơ khai thuế là tài liệu mà doanh nghiệp hoặc cá nhân phải lập và nộp cho cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Bài viết dưới đây Kế toán hà nội xin gửi đến quý khách hàng nội dung về những trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế mới nhất các bạn cùng tham khảo nhé.

Những trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thế mới nhất 2023

Những trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thế mới nhất 2023

>>Xem thêm: Những chính sách mới giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay trong năm 2023

  1. Hồ sơ khai thuế được hiểu như thế nào?

Theo Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan được sử dụng để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Hồ sơ khai thuế được lập và gửi đến cơ quan quản lý thuế thông qua phương thức điện tử hoặc giấy.

Để đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế, người nộp thuế phải khai đầy đủ thông tin trong các tài liệu như tờ khai thuế, bảng kê, phụ lục (nếu có), theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra, người nộp thuế còn phải nộp đầy đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế đến cơ quan quản lý thuế. Đối với những loại giấy tờ không có mẫu quy định nhưng được quy định bởi pháp luật có liên quan, người nộp thuế phải thực hiện theo quy định của pháp luật đó.

Ngoài việc lập và nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn, người nộp thuế còn phải tuân thủ các quy định về thuế đang được áp dụng. Nếu có sai sót trong việc khai thuế hoặc không tuân thủ quy định thuế, người nộp thuế có thể bị phạt hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc nộp đầy đủ và chính xác hồ sơ khai thuế cũng là cơ sở để cơ quan quản lý thuế xác minh, kiểm tra và giám sát việc nộp thuế của người nộp thuế. Khi có sự khác biệt giữa thông tin được khai báo trong tờ khai thuế và thực tế, cơ quan quản lý thuế sẽ yêu cầu người nộp thuế điều chỉnh và nộp bổ sung số thuế phải nộp. Vì vậy, việc lập và nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn và đầy đủ là rất quan trọng đối với người nộp thuế.

Hồ sơ khai thuế là tài liệu quan trọng trong quản lý thuế của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Việc nộp đầy đủ, chính xác hồ sơ khai thuế là nhiệm vụ pháp lý và trách nhiệm của mỗi người đóng thuế. Vai trò chính của hồ sơ khai thuế là xác định số tiền thuế phải nộp của người đóng thuế. Hồ sơ khai thuế cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các khoản giảm trừ thuế. Dựa trên những thông tin này, cơ quan thuế sẽ tính toán và xác định số tiền thuế phải nộp của người đóng thuế.

Ngoài ra, hồ sơ khai thuế còn có vai trò quan trọng trong việc đánh giá, giám sát và kiểm tra hoạt động kinh doanh của người đóng thuế. Hồ sơ khai thuế cung cấp thông tin về thu nhập và hoạt động kinh doanh của người đóng thuế, từ đó cơ quan thuế có thể kiểm tra tính đúng đắn và chính xác của thông tin này để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế.

  1. Những trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế mới nhất

Trường hợp người nộp thuế không cần nộp hồ sơ khai thuế theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP) được quy định như sau:

– Đối với người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế. Điều này áp dụng cho các trường hợp như việc kinh doanh sản phẩm không chịu thuế hoặc hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực phải nộp thuế.

– Đối với cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế, như trường hợp cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống.

– Đối với doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không cần nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp chế xuất chỉ sản xuất và xuất khẩu sản phẩm không tiêu thụ trên thị trường trong nước.

– Đối với người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Điều này áp dụng cho các trường hợp doanh nghiệp hoặc cá nhân đã đăng ký kinh doanh nhưng tạm ngừng hoạt động, chưa có hoạt động kinh doanh trong thời gian nhất định.

– Đối với người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế. Điều này áp dụng cho các trường hợp khi người nộp thuế muốn chấm dứt hoạt động và yêu cầu chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

– Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện hoạt động kinh doanh tại các khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế và khu kinh tế mới, cụm kinh tế trọng điểm, khu kinh tế biển và đảo, khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế hoặc các vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn thì sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Người nộp thuế có thể thực hiện nộp thuế qua các kênh thanh toán được phép sử dụng theo quy định của pháp luật về thanh toán. Nếu người nộp thuế gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, có thể yêu cầu cơ quan thuế hỗ trợ và giải đáp thắc mắc theo quy định của pháp luật về thuế.

  1. Quy định của pháp luật về hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế là một phần rất quan trọng trong quá trình nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Theo Luật Quản lý thuế năm 2019, hồ sơ khai thuế phải được chuẩn bị và nộp đầy đủ, chính xác theo các quy định của pháp luật.

Đối với loại thuế khai và nộp theo tháng, hồ sơ khai thuế đơn giản nhất là tờ khai thuế tháng. Tờ khai này phải ghi rõ số tiền thuế phải nộp trong tháng, được tính trên cơ sở số tiền doanh thu hoặc lợi nhuận được khấu trừ các khoản chi phí theo quy định của pháp luật.

Đối với loại thuế khai và nộp theo quý, hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai thuế quý. Trong tờ khai này, người đóng thuế phải ghi rõ các thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và số tiền thuế phải nộp trong quý. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, hồ sơ khai thuế phải bao gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp. Người đóng thuế cần phải tính toán số thuế phải nộp trong năm dựa trên số liệu tài chính của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan đến thuế như báo cáo tài chính, tờ khai giao dịch liên kết và các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

Đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, hồ sơ khai thuế phải bao gồm tờ khai thuế và các tài liệu khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Đây là hình thức khai thuế được sử dụng đối với các hoạt động kinh doanh không có tính chất thường xuyên. Nếu là hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, hồ sơ hải quan theo quy định sẽ được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

Đối với các trường hợp đặc biệt như chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp, hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp, và tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế. Việc xác định hồ sơ khai thuế phù hợp và chuẩn xác là rất quan trọng để đảm bảo việc nộp thuế đúng hạn và tránh các rủi ro phát sinh trong quá trình khai thuế.

Trên đây là bài viết Những trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thế mới nhất 2023 mà Kế toán hà nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu