Trang chủ » Tài liệu kế toán » Những chính sách mới giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay trong năm 2023

Những chính sách mới giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay trong năm 2023

Nền kinh tế khó khăn dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp chọn cách giải thể, rút lui khỏi thị trường lao động. Để giảm bớt gánh nặng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, Nhà nước đã ban hành một số chính sách mới trong năm 2023. Bài viết dưới đây Kế toán hà nội xin tổng hợp những chính sách mới giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay trong năm 2023 các bạn cùng tham khảo nhé.

Những chính sách mới giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay trong năm 2023

Những chính sách mới giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay trong năm 2023

>>Xem thêm: Từ 01/01/2023 có được áp dụng giảm thuế VAT 8% nữa không?

  1. Chính sách mới về giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay mới nhất năm 2023:

Trước những khó khăn, thách thức mà nhiều doanh nghiệp trong xã hội phải đối mặt, Nhà nước ta đã ban hành một số chính sách mới trong năm 2023, chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Tài Chính, Ngân hàng nhà nước,…thực hiện nhằm giảm bớt gánh nặng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất. Các chính sách bao gồm:

1.1. Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT năm 2023

Nghị định 12/2023/NĐ-CP có quy định 04 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT. Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được được quy định cụ thể trong Nghị định và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2023, áp dụng đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu). Sau thời hạn gia hạn, thời hạn nộp thuế GTGT theo tháng, quý sẽ lại được thực hiện theo quy định hiện hành.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

1.2. Chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp của Quý I, II/2023

Nhà nước đã gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn áp dụng gia hạn nộp thuế TNDN tạm nộp của Quý I, II năm 2023 có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức theo quy định không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

1.3. Chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 3 Nghị định trên này thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

1.4. Ngân hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng

Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN. Trong Thông tư, các ngân hàng thương mại cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ kể từ ngày 24/4/2023 đến hết 30/6/2024. Cụ thể, các khoản nợ được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là các khoản dư nợ gốc phát sinh trước ngày 24/4, phát sinh trả nợ gốc và lãi từ ngày 24/4 đến ngày 3/6/2024. Ngân hàng sẽ chủ động xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu lại khoản nợ vay.

Thời hạn cơ cấu lại không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Tuy nhiên, con nợ phải được ngân hàng đánh giá không có khả năng thanh toán đúng thời hạn cũ do doanh thu, thu nhập sụt giảm nhưng vẫn có khả năng trả nợ theo đúng thời hạn mới.

Ngay sau Thông tư 02, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư số 03/2023/TT-NHNN cũng có hiệu lực từ ngày 24/4, quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 11 Điều 4 Thông tư số 16/2021/TT-NHNN, đồng thời cho phép từ nay đến ngày 31/12, các ngân hàng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà ngân hàng đã bán trong vòng 12 tháng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc ban hành Thông tư số 02 và 03 nhằm góp phần gia tăng thanh khoản, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tình hình khó khăn hiện nay theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

1.5. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

Năm 2022, chính sách giảm thuế GTGT 8% đã được Chính phủ áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phục hồi sau đại dịch. Kết quả thực hiện chính sách trên đã hỗ trợ giảm thuế khoảng 44.000 tỷ đồng, đồng thời kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế trong năm 2023 là cần thiết, nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm phục hồi và đóng góp trở lại ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.

Trước bối cảnh trên, Bộ Tài Chính đã đề xuất phương án:

+/ Giảm mức thuế suất thuế GTGT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% xuống còn 8%; và

+/ Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu GTGT 10%.

+/ Dự kiến thời gian áp dụng sẽ được tính từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Vừa qua, vào ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng gửi Bộ Tài chính cho ý kiến về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023. Theo đó, Phó Thủ tướng Đồng ý về nguyên tắc và đề xuất phương án giảm 2% thuế GTGT (VAT), từ 10% xuống 8% của Bộ Tài Chính. Đồng thời Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/4/2023.

  1. Ý nghĩa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp năm 2023:

Việc đề xuất và tiến hành thực hiện các chính sách về gia hạn thuế, tiền thuê đất, giãn nợ, lãi vay ngân hàng sẽ giảm bớt một phần khó khăn tài chính cho doanh nghiệp. Ý nghĩa lớn nhất của các chính sách được đề cập bên trên là tăng niềm tin của cộng đồng kinh doanh vào Chính phủ. Điều này cho thấy Chính phủ luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn. Do bối cảnh dư địa chính sách tài khóa tiền tệ không nhiều như hiện nay, các doanh nghiệp rất khó có thể kỳ vọng những biện pháp hỗ trợ có tính đột phá từ Chính phủ. Cho nên, việc gia hạn thuế, tiền thuê đất, cơ cấu thời hạn trả nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng cho thấy sự nỗ lực rất lớn.

Có thể thấy rằng, tác động về mặt vật chất không nhiều nhưng nhiều doanh nghiệp đang rất khó khăn về tài chính, việc Nhà nước phối hợp với các cơ quan, ban, ngành giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dồn toàn bộ nguồn lực cho sản xuất kinh doanh là điều rất đáng quý. Trong bối cảnh bước đầu khôi phục sản xuất thì một khoản hỗ trợ thanh khoản nhỏ thôi đôi khi cũng cứu được cả một doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết Những chính sách mới giảm thuế, gia hạn thuế, giãn nợ, lãi vay trong năm 2023 mà Kế toàn hà nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu