Trang chủ » Tài liệu kế toán » Những nghiệp vụ kế toán xuất kho và các bút toán định khoản

Những nghiệp vụ kế toán xuất kho và các bút toán định khoản

Kế toán xuất kho có những nghiệp vụ gì? Cách định khoản các bút toán ra sao? Nhiều bạn kế toán kho mới vào nghề chưa nắm bắt được công việc. Bài viết dưới đây Diachihocketoan.org xin tổng hợp Những nghiệp vụ kế toán xuất kho và các bút toán định khoản các bạn cùng tham khảo nhé.

Những nghiệp vụ kế toán xuất kho và các bút tán định khoản

Những nghiệp vụ kế toán xuất kho và các bút tán định khoản

1.   Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng

Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

B.   Định khoản

Nợ TK 154, 641, 623, 627,…

Có TK 152                           Nguyên liệu, vật liệu

2.   Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

B.   Định khoản

Nợ TK 241                      Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 152                 Nguyên liệu, vật liệu

3.   Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hoác đưa đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết

B.   Định khoản

Nợ TK 222, 223

Có TK 152, 156

4.   Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đưa đi gia công, chế biến

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên vật liệu, hàng hóa để đem đi gia công, chế biến, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng hóa đi gia công, chế biến sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi gia công, chế biến

B.   Định khoản

Nợ TK 154                      Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156

5.   Xuất kho bán hàng

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho bán vật tư, hàng hóa, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 

Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng

B.   Định khoản

Nợ TK 632                           Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156…

6.   Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất kho hàng hóa để đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng nội bộ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng

Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ

B.   Định khoản

Nợ TK 632                      Giá vốn hàng bán

Có TK 156                 Hàng hóa

7.   Xuất hàng gửi bán đại lý

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý

B.   Định khoản

Nợ TK 157                  Hàng gửi bán

Có TK 156             Hàng hóa

8.   Xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của công ty về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa

Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá

Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc

B.   Định khoản

1. Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Nợ TK 157                  Hàng gửi đi bán

Có TK 156             Hàng hóa

2. Trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng

Nợ TK 632                  Giá vốn hàng bán

Có TK 156             Hàng hóa

Trên đây là bài viết Những nghiệp vụ kế toán xuất kho và các bút toán định khoản hi vọng sẽ giúp ích được bạn trong công việc.

Bài viết liên quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

Chuyên cung cấp dịch vụ kế toán
Trụ sở Chính: 322 Lê trọng tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 2: 173 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ Sơ 3: Tòa Nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
Cơ Sở 4: Số 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Cơ sở tại TP.HCM: Sô 504/1 Đường Cách Mạng Tháng 8 – Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở tại Bắc Ninh: Lê Văn Thịnh, P Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Hotline: 0974.975.029 - 0917.886.709 
Email: daoquancntt3@gmail.com
Đối tác: học kế toán
xuat khau lao dong nhat ban