Trang chủ » Tài liệu kế toán » Có được thay đổi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Có được thay đổi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Có được thay đổi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không? Cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp nếu không thuộc trường hợp ủy quyền hoặc không có nhu cầu ủy quyền được rút ủy quyền quyết toán thuế. Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Có được thay đổi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

Có được thay đổi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

>>Xem thêm: Một số điều cần biết về quyết toán thuế TNCN 2022

  1. Cơ sở pháp lý

– Công văn 13762/CTHN-HKDCN của cục thuế TP Hà Nội ngày 22/03/2023 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 của mùa quyết toán thuế năm 2023.

  1. Điều kiện để ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định của pháp luật được ghi nhận tại Bộ Luật Dân sự. Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân. Và để ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cần đáp ứng những điều kiện:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu thuộc các trường hợp sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sát nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì các cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới thì

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương , tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được khoản trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

  1. Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Có tổng cộng là 7 trường hợp không được thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại Mục I nêu trê nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân)

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó

Cá nhân lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ)

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi

Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trưởng hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi)

Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết tóan thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/11/2013

  1. Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có bắt buộc không ?

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân không có mang tính bắt buộc với cá nhân có thu nhập. Tất cả các cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hoạt động kinh doanh sản xuất với một nguồn duy nhất thì sẽ đều được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân đó. Các cá nhân có thu nhập phải có hợp đồng lao động từ 3 tháng tại nơi làm việc thì vào thời điểm quyết toán sẽ được ủy quyền quyết toán thuế tại doanh nghiệp đối với phần thu nhập được chi trả tại đây. Đây là quyền của người ủy quyền, không phải là nghĩa vụ nên không mang tính bắt buộc.

  1. Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân người nộp thuế cần tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được ban hành trong thông tư 92/2015/TT-BTC

Giấy ủy quyền quyết toán thuế bao gồm một số nội dung chính như : họ và tên, quốc tịch, mã số thuế của người nộp thuế, thông tin về cơ quan được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, …

Người nộp thuế ký và ghi rõ họ tên

Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Trên thực tế, kế toán các doanh nghiệp thường chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình điền theo quy định để khai, nộp thuế cho đúng thời hạn.

  1. Có được thay đổi ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khoản 3 Mục III công văn 5749/CT-TNCN hướng dẫn:

“Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho Ông/Bà…. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)… của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế”

Như vậy, trường hợp công ty đã thực hiện quyết toán thay cho cá nhân nếu cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, thì công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân và ghi rõ công ty đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân theo hướng dẫn nêu trên. Và việc thay đổi người ủy quyền sẽ phụ thuộc vào việc người lao động có thay đổi công ty để ủy quyền quyết toán như thế nào và được thay đổi.

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết Chi phí đưa con đi khám chữa bệnh có được tính để trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không? mà Kế toán hà nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu