Trang chủ » Tài liệu kế toán » Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không?

Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không?

Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không? Việc đăng ký hộ kinh doanh xong vì một lý do nào đó xong không hoạt động thì có phát sinh nghĩa vụ đóng thuế không. Bài viết dưới đây Kế toán hà nội sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm nhé.

Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không?

Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không?

>>Xem thêm: Có phải nộp thuế môn bài cho kho hàng không kinh doanh, sản xuất không?

  1. Quy định về thuế đối với hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh là cơ sở sản xuất, kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đới với hoạt động kinh doanh của hộ. Hộ kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể là việc cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hiện nay về vấn đề thuế của hộ kinh doanh sẽ có hai hình thức áp dụng là phương pháp kê khai và phương pháp khoán.

Chủ yếu hiện nay hộ kinh doanh có quy mô nhỏ nên chủ yếu áp dụng phương pháp khoán. Đối với phương pháp khoán thì hộ kinh doanh sẽ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ trừ trường hợp hộ kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai (thường áp dụng đối với hộ kinh doanh có quy mô lớn).

Về thuế của hộ kinh doanh sẽ áp dụng các loại thuế, lệ phí sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài.

Mức thu lệ phí môn bài theo quy định giao động từ 300.000 đồng/năm đến 1.000.000 đồng/năm đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy mô nhỏ và từ 1.000.000 đồng/năm đến 3.000.000 đồng/năm đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy mô lớn. Nếu hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống sẽ được miễn lệ phí môn bài.

Theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuê giá trị gia tăng x Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đới với hộ kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản trợ gía, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân), doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Hộ kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Lưu ý: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì các nhân được xác định không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân chỉ là người đại diện duy nhất của hộ gia đình đó trong năm tính thuế.

Hộ kinh doanh chỉ cần có thu nhập đủ để nộp thuế theo quy định của pháp luật thì sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân và sẽ không phân biệt là có đăng ký kinh doanh hay không.

  1. Hộ kinh doanh đăng ký xong không hoạt động thì thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào?

Hộ kinh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 91 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

– Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.

Sau khi cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, hộ kinh doanh được cơ quan đăng ký kinh doanh, chấp thuận tạm ngừng kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, có hành vi vi phạm pháp luật quản lý thuế, hóa đơn trước thời điểm không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, hóa đơn còn thiếu, chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian hộ kinh doanh đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận việc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định. Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có) theo quy định.

  1. Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không?

Hộ kinh doanh sau khi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định nhưng vì một lý do nào đó mà không hoạt động thì phải thông báo tới Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế để được cấp Giấy xác nhận hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh.

Việc không hoạt động của hộ kinh doanh mà không tiến hành thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì sẽ không được ghi nhận và có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo. Ngoài ra có thể vẫn phát sinh các nghĩa vụ thuế theo quy định.

Nếu trong trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh không trọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn quý nếu khai thuế theo quý thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và các trường hợp khác sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán thì khi đã nhận được thông báo chấp thuận tạm ngừng kinh doanh. Nếu hộ khoán tạm ngừng kinh doanh trọn tháng của năm dương lịch thì tiền thuế khoán của tháng đó được điều chỉnh giảm toàn bộ, nếu hộ khoán tạm ngừng kinh doanh từ 15 ngày liên tục trở lên trong một tháng của năm dương lịch thì tiền thuế khoán phải nộp tháng đó được điều chỉnh giảm 50%.

Như vậy, khi hộ kinh doanh không hoạt động thì phải thông báo tạm ngừng kinh doanh và sẽ được xem xét trừ nghĩa vụ thuế theo quy định và ngược lại nếu đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động cũng không thông báo tạm ngừng kinh doanh mà vẫn phát sinh nghĩa vụ thuế thì vẫn phải chịu nghĩa vụ thuế theo quy định.

4. Hộ kinh doanh đăng ký mà không hoạt động có bị phạt không?

Theo văn bản mới nhất tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Luật Doanh nghiệp năm 2020, không có quy định nào đề cập đến trường hợp hộ kinh doanh đã đăng ký mà không hoạt động.

Tuy nhiên, Điều 91 Nghị định số 01 có đề cập đến việc tạm ngừng kinh doanh và Điều 92 Nghị định này có đề cập đến việc chấm dứt kinh doanh. Do đó, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, có thể coi việc sau khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể nhưng không hoạt động vào trường hợp tạm ngừng kinh doanh hoặc chấm dứt kinh doanh. Cụ thể:

Tạm ngừng kinh doanh

Nếu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên thì phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi trước đó hộ kinh doanh đã đăng ký kinh doanh. Đồng thời, hộ kinh doanh cũng phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Chấm dứt kinh doanh

Ngoài việc tạm ngừng kinh doanh thì nếu sau khi đăng ký kinh doanh mà hộ kinh doanh cá thể muốn chấm dứt kinh doanh thì phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (nơi đã đăng ký trước đó).

Đồng thời, khi muốn chấm dứt kinh doanh, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ (nợ, nợ thuế, nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện…) trước khi nộp hồ sơ chấm dứt kinh doanh trừ trường hợp chủ nợ với hộ kinh doanh cá thể có thoả thuận khác.

Đặc biệt, theo điểm b khoản 1 Điều 93 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, nếu ngừng kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo thì hộ kinh doanh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra, theo điểm đ, điểm c khoản 1 Điều 63 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh cá thể có thể bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng nếu:

– Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký cấp huyện nơi đã đăng ký.

– Hộ kinh doanh cá thể chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản gốc) cho cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, hộ kinh doanh buộc phải thông báo tiếp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về việc vi phạm của mình.

Như vậy, tuỳ từng trường hợp sau khi đăng ký mà không kinh doanh, nếu chỉ tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo thì bị phạt tiền đến 10 triệu đồng còn nếu chấm dứt kinh doanh thì sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồngbị buộc thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

5. Hộ kinh doanh phải làm gì để tránh bị phạt khi không hoạt động?

Sau khi đã đăng ký hộ kinh doanh cá thể nhưng vì nhiều lý do mà hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động thì phải thực hiện thủ tục sau đây:

Nội dung Tạm ngừng hoạt động Chấm dứt hoạt động
Điều kiện Tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên Phải thanh toán tất cả các khoản nợ gồm cả nợ thuế, nghĩa vụ tài chính chưa nộp trừ trường hợp có thoả thuận khác với chủ nợ
Hồ sơ – Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu – bản chính).

– Giấy tờ nhân thân của chủ hộ, thành viên trong hộ kinh doanh cá thể (bản sao): Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hạn…

– Giấy ủy quyền (nếu có).

– Biên bản họp thành viên hộ gia đình (nếu có – bản sao).

– Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hộ kinh doanh (nếu có các thành viên – bản sao).

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản chính).

Cơ quan nộp – Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký trước đây
Thời hạn nộp Thông báo trước khi tạm ngừng kinh doanh ít nhất 03 ngày làm việc Không quy định
Thời gian giải quyết 03 ngày làm việc Không quy định mà do Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ và ra thông báo về việc này

 

Trên đây là bài viết Đăng ký hộ kinh doanh xong không hoạt động có phải đóng thuế không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu