Trang chủ » Tài liệu kế toán » Hợp đồng khoán việc có phải nộp thuế TNCN không?

Hợp đồng khoán việc có phải nộp thuế TNCN không?

Hợp đồng khoán việc là gì? Hợp đồng khoán việc có phải nộp thuế TNCN không? Các bạn hãy cùng Kế toán hà nội tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Hợp đồng khoán việc có phải nộp thuế TNCN không?

Hợp đồng khoán việc có phải nộp thuế TNCN không?

>>Xem thêm: Thù lao của thành viên hội đồng quản trị có tính thuế TNCN không?

  1. Hợp đồng khoán việc là gì?

Hiện nay thì hợp đồng khoán việc là một trong những loại hợp đồng khá là phổ biến và được sử dụng rất nhiều hiện nay. Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của các bên theo đó thì các bên nhận khoán việc thì có nghĩa vụ là phải hoàn thành một công việc nhất định và sau khi mà hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quản công việc, bên giao khoán nhận kết quả của công việc và trả cho bên nhận khoán thù lao đã có thỏa thuận.

Như chúng ta thường thấy thì hợp đồng khoán việc hiện nay sẽ bao gồm là khoán việc toàn bộ hợp đồng và khoán việc từng phần.Theo đó thì mỗi loại hợp đồng khoán việc thì sẽ có những đặc điểm khác nhau. Cụ thể hợp đồng khoán việc toàn bộ là hợp đồng trong đó thì bên giao khoán sẽ trao cho bên nhận khoán toàn bộ chi phí và bao gồm cả chi phí vật chất lẫn với chi phí lao động có liên quan đến các hoạt động để có thể hoàn thành công việc; và trong khoản tiền mà người giao khoán cho người nhận khoán bao gồm cả chi phí vật chất, công lao động và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

Còn loại thứ hai chính là hợp đồng khoán việc từng phần. Hợp đồng khoán việc từng phần chính là hợp đồng khoán việc mà trong đó thì người nhận khoán phải tự lo công cụ lao động và người giao khoán thì phải trả tiền  khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động.

Và đối với những hợp đồng khoán việc như thế này thì có đặc trưng là làm trong một khoảng thời gian nào đó. Hợp đồng khoán việc được giao kết đối với những công việc mang tính thời vụ, chỉ diễn ra trong một thời điểm nhất định. Đối với những công việc mang tính chất ổn định, lâu dài thì sẽ không được ký dưới hình thức khoán việc mà sẽ ký dưới hình thức hợp đồng lao động.

  1. Hợp đồng khoán việc thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Hợp đồng khoán việc mà có sự thỏa thuận và các nội dung cơ bản của một hợp đồng lao động thì được xác định là hợp đồng lao động. Theo đó thì những cá nhân làm việc theo hợp đồng khoán việc thì sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền công thì khoản tiền lương tiền công này sẽ đuợc xác nhận là nguồn thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì cá nhân giao kết hợp đồng khoán có trách nhiệm phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công từ việc thực hiện hợp đồng giao khoán đó.

Doanh nghiệp giao khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nhận khoán và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân này. Trường hợp cá nhân nhận khoán ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thì doanh nghiệp giao khoán không phải cấp chứng từ khấu trừ.

Như vậy thì người lao động làm việc theo hợp đồng khoán việc thì cũng là đối tượng có thu nhập từ tiền luơng và tiền công của công việc theo quy định cho nên thì cá nhân làm việc theo hợp đồng khoán việc thì vẫn phát sinh đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp giao khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người nhận khoán và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho các cá nhân này. Trường hợp cá nhân nhận khoán ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thì doanh nghiệp giao khoán không phải cấp chứng từ khấu trừ.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì có quy định về các nguồn thu nhập chịu thuế theo đó thì thu nhập từ kinh doanh là một khoản thu nhập chịu thuế. Cụ thể thì thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.

Biểu thuế luỹ tiến từng phần 

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm ( triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng(triệu đồng) Thuế suất
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 126 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

 

  1. Mẫu hợp đồng khoán việc. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC

(Số:../HĐKV)

…, ngày .. tháng .. năm ….

BÊN A (BÊN THUÊ):

CÔNG TY : THNH MU

Địa chỉ : Thôn 6, xã Thọ Vực, Huyện Thọ Minh, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại :  073899220          Fax:

Đăng ký kinh doanh :

Mã số thuế : 029202901100

Đại diện : Lê Thị T

Chức vụ : giám đốc

BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/bà : Lê Văn N

Sinh ngày : 18 /09/1994

Địa chỉ : Thôn 6, Xã Thọ Tân, huyện Triệu Minh, tỉnh Thanh Hóa

CMND số : 0382994002901

Nơi cấp :Công an tỉnh Thanh Hóa

Hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng khoán việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc 

Tiến hành lắp đặt điều hòa và sửa chữa những điều hòa hư hỏng tại phân xưởng số 3 và số 4

Điều 2. Tiến độ thực hiện công việc .

Thực hiện trong 1 tháng, không yêu cầu về thời giờ làm việc mà chỉ cần đúng tiến độ thực hiện để bàn giao đúng thời hạn mà các bên thỏa thuận

Điều 3. Thù lao và tiến độ thanh toán thù lao

3.1. Bên A sẽ trả thù lao cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 Hợp đồng khoán việc này. Tổng mức thù lao là:50. 000.0000 VNĐ. (Bằng chữ năm mươi triệu đồng );

3.2. Sau khi Bên A chuyển cho Bên B các tài liệu, chứng từ cần thiết để Bên B tiến hành công việc thì Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền là:20.000.000 VNĐ;( bằng chữ: hai mươi triệu đồng)

3.3. Tiền thù lao còn lại Bên A sẽ thanh toán cho Bên B sau khi hoàn thành công việc theo hợp đồng.

3.4. Hình Thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. Nghiên cứu kỹ các chứng từ – sổ sách kế toán cho Bên B cung cấp để quyết định cùng tham gia thực hiện;

4.3. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên B cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất;

4.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng này và của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

5.2.Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;

5.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng;

5.4. Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

5.5. Đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

5.6. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều khoản chung

6.1. Hai bên cam kết thi hành nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng này;

6.2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết ;

6.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện ngay sau khi Bên B nhận được tiền tạm ứng lần đầu ;

6.4. Hợp đồng này gồm trang Điều, được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau do mỗi bên giữ bản.

BÊN A

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

BÊN B

( Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Những nội dung thông tin mà chúng tôi có ghi ở phía trên là những nội dung chỉ mang tính chất là ví dụ tham khảo, các bạn cần xem xét và từ đó có thể thay thế và điền bằng những thông tin khác sao cho mà phù hợp với nhu cầu sử dụng hợp đồng thuê khoán việc.

Hiện nay thì việc soạn thảo một hợp đồng thuê khoán trở nên đơn giản hơn rất nhiều, các bạn có thể tham khảo các mẫu hợp đồng ở trên các trang web luật và có thể tải trực tiếp mẫu hợp đồng thuê khoán về máy và điền thông tin, ở ngay phía đầu mục thì chúng tôi đã tiến hành để lại link tải các bạn có thể nhấn vào đường liên kết và mẫu hợp đồng sẽ được tự động tải về máy.

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết Hợp đồng khoán việc có phải nộp thuế TNCN không? mà Ketoanhn.org tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu