Trang chủ » Tài liệu kế toán » Một số lưu ý khi tính giá thành sản phẩm của một công ty

Một số lưu ý khi tính giá thành sản phẩm của một công ty

Đôi khi việc tính toán giá thành sản phẩm và đưa ra một con số định lượng phù hợp sẽ là một bài toán khó với các nhà quản trị cũng như kế toán viên trong mọi doanh nghiệp. Vậy để tính giá thanh sản phẩm của một công ty kế toán cần lưu ý những gì? Bài viết dưới đây Kế toán hà nội xin chia sẻ bài một số lưu ý khi tính giá thành sản phẩm của một công ty các bạn cùng tham khảo nhé.

Một số lưu ý khi tính giá thành sản phẩm của một công ty

Một số lưu ý khi tính giá thành sản phẩm của một công ty

Giá thành sản phẩm là gì?

Giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp sẵn sàng chi ra để sản xuất ra một khối lượng thành phẩm nhất định.

Như vậy thuật ngữ tính giá thành sản phẩm dùng để chỉ việc doanh nghiệp quyết định về giá bán và lợi nhuận thu được từ sản phẩm. Do vậy, nhà quản lý cần tiến hành lựa chọn phương pháp tính giá thành sao cho phù hợp để có thể thu về lợi ích kinh tế cao nhất.

Đối tượng tính giá thành sản phẩm

Thông thường đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất, chế biến cũng như thực hiện. Các đối tượng luôn cần phải xác định rõ để tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị.

Cơ bản, để có thể xác định được đối tượng tính giá thành doanh nghiệp phải dựa vào các nhân tố sau:

 • Đặc điểm của quá trình tổ chức sản xuất và cơ cấu sản phẩm.
 • Quy trình công nghệ dùng trong sản xuất, chế tạo sản phẩm.
 • Đặc điểm sử dụng sản phẩm, bán thành phẩm.
 • Yêu cầu quản lý, cung cấp thông tin cho việc ra các quyết định trong doanh nghiệp.
 • Khả năng cũng như trình độ quản lý, hạch toán…

Muốn tính được giá thành của một công ty thì các bạn cần nắm được các ý sau:

 • Một: là phải biết quy trình tính giá thành về mặt lý thuyết
 • Hai: Nắm được quy trình sản xuất ra sản phẩm dịch vụ của công ty mình.
 • Ba: Sau khi nắm được quy trình sản xuất ra sản phẩm dịch vụ của công ty mình rồi thì phải biết được các chi phí cấu thành nên sản phẩm và dịch vụ của công ty mình để từ đó xác định đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cũng như xác định đúng đối tượng tính giá thành. Vì cái này rất quan trọng. Từ đây sẽ định hình được công ty mình sẽ áp dụng phương pháp nào để tính giá thành (Phương pháp giản đơn, Phương pháp hệ số, Phương pháp tỷ lệ, Phương pháp đơn đặt hàng, Phương pháp phân bước, Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ…)
 • Bốn: Sau khi đã xác định được phương pháp tính giá thành rồi thì phải biết tác nghiệp và phối hợp bộ phận liên quan để có được những thông tin cần thiết (Ví dụ như thu thập báo cáo số lượng sản phẩm hoàn thành và số lượng sản phẩm dở dang cũng như mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang bao nhiêu % thì phải tác nghiệp với ai…. Thu thập giá thành kế hoạch, thu thập bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu)
 • Năm: Tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý, theo một trong các phường pháp (theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương….)
 • Sáu: Sau khi đã biết được từ bước 1 đến bước 5 rồi thì Tổ chức công tác hạch toán kế toán để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sao cho hợp lý của loại hình doanh nghiệp mình (Tức là viết ra được quy trình tính Z của Cty để làm việc với Công ty phần mềm để thiết kế Z trong phần mềm hoặc thiết kế file Excel tính Z)
 • Bảy: Tổ chức lập và phân tích các báo cáo về các khoản mục chi phí cấu tạo nên giá thành so với với định mức và so với giá thành kế hoạch để từ đó đưa ra nhận định vì sao giá thành thực tế cao hơn kế hoạch hoặc ngược lại

6 Cách tính giá thành sản phẩm

Có nhiều cách tính giá thành sản phẩm khác nhau phù hợp với tính chất của mỗi loại sản phẩm. Đôi khi những công việc này làm khó nhà quản trị và kế toán viên. Hãy cùng Kaike tìm hiểu cách tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

 1. Phương pháp giản đơn (Phương pháp trực tiếp)

Phương pháp tính giá thành giản đơn được sử dụng với doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản. Ví dụ như các doanh nghiệp có công nghệ sản xuất khép kín về mặt kỹ thuật. Các doanh nghiệp số lượng mặt hàng ít, sản xuất số lượng lớn. Và các doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất ngắn. Ví dụ như các nhà máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…).

Công thức tính:

Tổng giá thành sản xuất = Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất trong kỳ – Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ

 1. Phương pháp định mức

Phương pháp định mức dùng để tính giá thành sản phẩm đối với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất ổn định:

Doanh nghiệp đã xây dựng và quản lý được định mức, trình độ tổ chức. Khả năng tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của kế toán viên tương đối vững. Đảm bảo thường xuyên kiểm tra các định mức kỹ thuật kinh tế nhằm hạn chế các chi phí vượt định mức.

Công thức tính:

Giá thành thực tế sản phẩm = Giá thành kế hoạch (hoặc định mức) đơn vị sản phẩm từng loại x Tỉ lệ chi phí (%)

Trong đó:

Tỉ lệ chi phí (%) = (Tổng giá thành sản xuất thực tế của các loại sản phẩm / Tổng giá thành sản xuất kế hoạch (hoặc định mức) của các loại SP) × 100

 1. Phương pháp hệ số

Phương pháp tính giá thành này áp dụng cho doanh nghiệp cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động trong quá trình sản xuất, nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau. Chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất.

Các lĩnh vực sản xuất thường áp dụng như:

May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, chăn nuôi…

Công thức tính:

Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn = Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm gốc.

Trong đó:

    Số sản phẩm tiêu chuẩn = Số sản phẩm từng loại × Hệ số quy đổi từng loại.

(Hệ số quy đổi cần phải được xác định cho từng loại sản phẩm khác nhau trên một loại sản phẩm. Tiêu chuẩn được quy ước là hệ số 1).

    Tổng giá thành sản xuất sản phẩm = Số sản phẩm tiêu chuẩn × Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn.

 1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng áp dụng trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc hoặc hàng loạt theo đơn đặt hàng.

Đặc điểm của phương pháp này là tính giá theo từng đơn đặt hàng. Vì vậy, việc tổ chức kế toán chi phí phải chi tiết hóa theo từng đơn hàng.

Công thức tính:

Giá thành của từng đơn hàng là TỔNG chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phi sản xuất chung phát sinh từ lúc BẮT ĐẦU cho tới lúc KẾT THÚC đơn đặt hàng.

 1. Phương pháp phân bước

Áp dụng với các doanh nghiệp có quá trình sản xuất được thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất. Doanh nghiệp có nhiều giai đoạn công nghệ. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn công nghệ hay bộ phận sản xuất.

Phương pháp này được sử dụng phần lớn cho doanh nghiệp có nhu cầu bán nửa thành phẩm ra ngoài hoặc có nhu cầu hạch toán nội bộ cao giữa các giai đoạn công nghệ (bộ phận, phân xưởng). Phương pháp này đòi hỏi xác định giá thành phẩm trước khi xác định giá thành sản phẩm.

Công thức tính:

Giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ = Giá thành SP giai đoạn 1+ Giá thành SP giai đoạn 2+…+ Giá thành SP giai đoạn n

 1. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ

Cách tính giá thành này áp dụng với những doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, bên cạnh sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ. Ví dụ như: sản xuất dầu thô, sản xuất gỗ,… Để tính giá trị sản phẩm chính, kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Giá trị sản phẩm phụ có thể xác định theo:

Có thể sử dụng được.

Giá ước tính.

Giá kế hoạch.

Giá nguyên liệu ban đầu…

Công thức tính:

Tổng giá thành SP chính = Giá trị SP chính dở dang đầu kỳ + Tổng chi phí phát sinh trong kỳ – Giá trị SP phụ thu hồi ước tính – Giá trị SP chính dở dang cuối kỳ

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết Một số lưu ý khi tính giá thành sản phẩm của một công ty mà Kế toán Hà Nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

dang-ky-ngay

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu