Trang chủ » Tài liệu kế toán » Những lưu ý khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN

Những lưu ý khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN

Người lao động cần phải đăng ký mã số thuế với cơ quan thuế nơi cư trú, những thông tin khai báo cần phải chính xác. Người lao động khi thay đổi thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân như: thay đổi số chứng minh nhân dân trên mã số thuế, thay đổi nơi thường trú…thì cần phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin thế nào? Bài viết dưới đây Kế toán hà nội xin chia sẻ những lưu ý khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN các bạn cùng tham khảo nhé.

Những lưu ý khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN

Những lưu ý khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN

>>Xem thêm: Một số điều cần biết về quyết toán thuế TNCN 2022

  1. Quy định về mã số thuế cá nhân

Mã số thuế cá nhân là duy nhất của mỗi cá nhân với mục đích kê khai cho mọi khoản thu nhập, việc đăng ký để cấp mã số thuế thu nhập cá nhân được thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập (cơ quan này thay cá nhân kê khai và nộp thuế), hoặc tại cơ quan thuế.

Mã số thuế cá nhân sẽ có một mã số khác nhau giúp cơ quan thuế nhận biết, xác định các cá nhân nộp thuế. Đồng thời giúp người lao động thể hiện trách nhiệm của mình với nhà nước và quốc gia nơi họ sinh sống.

Người lao động sẽ nhận được những lợi ích nhất định khi thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân. Vậy nên cho dù có sự thay đổi về thông tin cá nhân thì mã số thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên số cũ và không có sự thay đổi. Cá nhân có thể tự thay đổi thông tin; hoặc có thể thay đổi thông qua cá nhân, tổ chức trả thu nhập.

>>Xem thêm: Tổng hợp một số sai sót trong quyết toán thuế TNCN

  1. Trường hợp bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Luật Quản lý thuế 2019:

– Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

– Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Theo đó, người lao động phải thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân khi có các thông tin cần cập nhật.

  1. Đâu là đối tượng cần phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin mã số thuế cá nhân?

– Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh)

– Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

– Cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp).

3.1 Trường hợp người lao động thực hiện trực tiếp tại cơ quan thuế

–       Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

–       Bản sao Thẻ CCCD còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

–       Người nộp thuế có thể nộp trực tiếp, qua đường bưu điện đến Chi cục thuế ban đầu nơi đăng ký thuế; hoặc thực hiện qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

–       Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.

3.2 Trường hợp người lao động thực hiện qua cơ quan chi trả thu nhập

–       Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó).

–       Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

–       Người nộp thuế có trách nhiệm thông báo cho đơn vị chi trả thu nhập tổng hợp và gửi hồ sơ, các tài liệu liên quan đến việc thay đổi thông tin của cá nhân đó đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp trước ít nhất 10 ngày làm việc của thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm của đơn vị.

–       Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

  1. Lưu ý khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN

Theo quy định Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. NNT có thể tự đăng ký thuế tại cơ quan thuế theo quy định, hoặc thông qua cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập.

Mỗi cá nhân (bao gồm cả người phụ thuộc) được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời sẽ là mã số thuế nộp thuế khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Khi thông tin cá nhân có thay đổi?

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Người nộp thuế là cá nhân khi thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày (riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) kể từ ngày ghi trên giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

Đối với các trường hợp sau không bị xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế, cụ thể: Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân; Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân; Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

>>Xem thêm: Một số khoản chi phí cần lưu ý khi quyết toán thuế

  1. Hồ sơ, thủ tục làm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với từng trường hợp cụ thể được hướng dẫn như sau:

1 Trường hợp nộp hồ sơ thông qua cơ quan chi trả thu nhập:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập bao gồm:

Một là văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)

Hai là bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân.

Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH- TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

2 Trường hợp nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Hồ sơ bao gồm:

Một là, tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

 Hai là, Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

  1. Đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh và một số lưu ý khi thực hiện:

Khi cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký người phụ thuộc hoặc ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký người phụ thuộc cho người lao động của đơn vị, cần lưu ý thực hiện kê khai đăng ký chính xác thông tin của người phụ thuộc. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ về một số lưu ý trong quá trình đăng ký thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Cụ thể như sau:

Tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với người phụ thuộc như sau:

1, Trường hợp cá nhân tự thực hiện đăng ký người phụ thuộc (không đăng ký thông qua tổ chức chi trả thu nhập)

– Nơi nộp hồ sơ :

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế thì nộp hồ sơ tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam.

Đối với những trường hợp khác tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

– Hồ sơ đăng ký thuế:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Trường hợp cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đã nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trước ngày 12/8/2016 nhưng chưa đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế theo quy định trên để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

2, Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập. Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm các văn bản ủy quyền và giấy tờ chứng minh người phụ thuộc theo quy định như đối với trường hợp cá nhân tự nộp hồ sơ đăng ký thuế nêu trên. Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 07/THĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Lưu ý: Hiện tại trên ứng dụng hỗ trợ kê khai của cơ quan Thuế đang tiếp tục cập nhật các mẫu biểu theo quy định của Thông tư số 80/2021/TT-BTC, do đó, trong quá trình này, cơ quan chi trả thu nhập có thể sử dụng mẫu “Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh” trên ứng dụng HTKK để tổng hợp thông tin và đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

Trên đây là bài viết Những lưu ý khi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế TNCN mà Kế toán Hà Nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

dang-ky-ngay

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu