Trang chủ » Tài liệu kế toán » Tổng hợp những sai sót thường gặp khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN

Tổng hợp những sai sót thường gặp khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN

Khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN thường có những lỗi gì kế toán cần lưu ý thêm ra sao? Bài viết dưới đây Kế toán hà nội xin tổng hợp một số sai sót khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN các bạn cùng tham khảo nhé.

Tổng hợp những sai sót thường gặp khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN

Tổng hợp những sai sót thường gặp khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN

>>Xem thêm: Những sai sót thường gặp và cách xử lý khi kê khai thuế

Dưới dây là Mẫu 02/QTT-TNCN các bạn cùng tham khảo:

Mẫu số: 02/QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính)

.   /    /2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)   

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (từ tháng …/… đến tháng…/….)

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..………………………………………….

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………………………..

[09] Điện thoại:……………..[10] Fax:……………………[11] Email: ………………………

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):………………[12a] Mở tại: ………………

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………………………………………………..

[14] Mã số thuế:

[15] Địa chỉ: …………………………………………………………………………

[16] Quận/huyện: …………………. [17] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….

[18] Điện thoại: …………………..  [19] Fax: …………….. [20] Email: ……………………….

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………………….Ngày:…………………………………

 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền/Số người
1 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26] [22] VNĐ
a Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam [23] VNĐ
Trong đó: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế [24] VNĐ
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định [25] VNĐ
b Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [26] VNĐ
2 Số người phụ thuộc [27] Người
3 Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] [28] VNĐ  
a Cho bản thân cá nhân [29] VNĐ
b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [30] VNĐ
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [31] VNĐ
d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ [32] VNĐ
e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ [33] VNĐ
4 Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] [34] VNĐ
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ [35] VNĐ
6 Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40] [36] VNĐ
a Đã khấu trừ [37] VNĐ
b Đã tạm nộp [38] VNĐ
c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [39] VNĐ
d Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm [40] VNĐ
7 Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43] [41] VNĐ  
a Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế [42] VNĐ
b Tổng số thuế TNCN được giảm khác [43] VNĐ
8 Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

[44]=[35]-[36]-[41] >= 0

[44] VNĐ  
9 Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[45] = [35]-[36]-[41] < 0

[45] VNĐ  
a Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48] [46] VNĐ
Trong đó: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế [47] VNĐ
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác [48] VNĐ
b Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46] [49] VNĐ

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

                          …,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 Một số sai sót thường gặp khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN:

  1. Chỉ tiêu [6] “Địa chỉ” trên tờ khai quyết toán thuế TNCN không khớp đúng với địa chỉ đã đăng ký thuế với cơ quan thuế.
  2. Kê khai thiếu chỉ tiêu [15] “Tên tổ chức trả thu nhập” và chỉ tiêu [16] “Mã số thuế tổ chức trả thu nhập”.
  3. Kê khai sót các khoản giảm trừ chỉ tiêu [28], [29], [30] vì cho rằng không ảnh hưởng số thuế quyết toán đối với trường hợp tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ dưới 132 triệu đồng.
  4. Lỗi kê khai số thuế đã khấu trừ tại nơi trả thu nhập khi QTT thì cần kê khai tại chỉ tiêu [34] “Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập” nhưng lại kê nhầm vào chỉ tiêu [35] “Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập”.
  5. Khai thiếu thông tin chi nhánh nơi mở tài khoản ngân hàng.
  6. Số liệu kê khai thu nhập, các khoản giảm trừ, người phụ thuộc được giảm trừ không khớp đúng với số liệu kê khai của đơn vị chi trả thu nhập đã gửi cơ quan thuế.
  7. Khai sai cơ quan thuế nhận quyết toán vì: Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.
  8. Cá nhân đã ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng vẫn tự quyết toán mẫu 02/QTT-TNCN./.

05 TRƯỜNG HỢP TRẢ HỒ SƠ HOÀN THUẾ TNCN THƯỜNG GẶP

1- Cá nhân đã ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thay nhưng vẫn nộp hồ sơ hoàn riêng.

2- Đơn vị chi trả chưa nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân vào ngân sách hoặc cá nhân còn nợ tiền thuế/tiền chậm nộp tính đến ngày gửi hồ sơ hoàn.

3- Thiếu thông tin mã số thuế người phụ thuộc trên Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN và thiếu hồ sơ chứng minh NPT.

4- Số liệu cá nhân khai không đúng so với đơn vị chi trả khai như: Tổng thu nhập chịu thuế, Số giảm trừ gia cảnh, Khoản đóng bảo hiểm được trừ, Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập.

Khai không đúng: Số thuế đã nộp trong năm ko qua tổ chức trả thu nhập; Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm ko khớp với Bản giải trình khai bổ sung.

5- Cá nhân không có thu nhập tại tổ chức chi trả thuộc Cục Thuế Bình Định quản lý nhưng nộp hồ sơ đến Cục Thuế BĐ.

Nguồn: Tổng hợp

Tham khảo thêm:

Trên đây là bài viết Tổng hợp những sai sót thường gặp khi khai quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/QTT-TNCN mà Kế toán Hà Nội tổng hợp được hi vọng giúp ích được bạn trong công việc.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ  tư vấn miễn phí: 1900 6246

Ketoanhn.org chúc bạn làm tốt công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/ketoanhn.org/

Nếu bạn muốn học thực tế trải nghiệm va vất cùng kế toán trưởng giàu kinh nghiệm cần trên tay bộ chứng từ bao gồm: hóa đơn đỏ, phiếu thu chi, nhập xuất…của doanh nghiệp đang hoạt động có thể lựa chọn một lớp học kế toán thực hành của  Trung tâm kế toán Hà Nội là đơn vị được thành lập từ năm 2005 đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn đỏ hiện có 39 cơ sở học trên toàn quốc, 6 cơ sở học tại Hà Nội. Hàng tháng trung tâm vẫn đào tạo cho hơn 1000 học viên trên toàn quốc.

Chi tiết liên hệ Hotline: 0974 975 029  (Mr Quân)

dang-ky-ngay

B脿i vi岷縯 li锚n quan:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment

KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

Hotline: 0974 975 029 (Mr Quân)

Email: Hotrokthn@gmail.com

Giấy phép ĐKKD số: 0103648057 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép đào tạo Kế Toán Thực Hành số: 7619/QĐ-SGD&ĐT cấp bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ CỦA TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1 : Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2 : Nguyễn Cơ Thạch - Từ Liêm - Hà Nội
CS3 :KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4 : 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
CS5 : 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa -Hà Nội
CS6 : 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CS7: Cổ Bi – Gia Lâm – Long Biên – Hà Nội
CS8 : Vân Côi – Quận Tân Bình - HCM
CS9 : 35 Lê Văn Chí - Q. Thủ Đức - TP HCM
CS10 : Lê Văn Thịnh - P. Suối Hoa - Tp. Bắc Ninh
CS11 : Lạch Tray - Q. Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
CS12 : Hoàng Hoa Thám - Thủ Dầu 1 - Bình Dương
CS13 : Nguyễn Văn Cừ - Q Ninh Kiều - Tp Cần Thơ
CS14 : Kim Đồng - Trần Hưng Đạo - Tp Thái Bình
CS15 : Chu Văn An - Tp.Thái Nguyên
CS16 : Đoàn Nhữ Hài - TP Hải Dương
CS17 : Quy Lưu - Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam
CS18 : Đường Giải Phóng - Tp. Nam Định
CS19 : Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long - Quảng Ninh
CS20 : Chu Văn An - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
CS21 : Trần Nguyên Hãn - Tp.Bắc Giang
CS22 : Tràng An - p Tân Thành - TP. Ninh Bình
CS23 : Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
CS24 : Trần Cao Vân - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
CS25 : Đường Ngô Quyền - TP Huế
CS26 : Đường Hà Huy Tập - TP Hà Tĩnh
 CS27: Hà Huy Giáp – Biên Hòa – Đồng Nai
CS28: Trần Hưng Đạo – Long Xuyên – An Giang
CS29: Thái Sanh Hạnh – Mỹ Tho – Tiền Giang
CS30: Phan Chu Trinh – TP Vũng Tàu
CS31: 03 p 6 – TP. Tân An – tỉnh Long An
CS32: Võ Trường Toản – Cao Lãnh – Đồng Tháp
CS33: Nguyễn Hùng Sơn–Rạch Giá–Kiên Giang
CS34: Lê Thị Riêng – phường 5 – TP Cà Mau
CS35: Trần Phú – phường 4 – TP Vĩnh Long
CS36: Phạm Ngũ Lão – phường 1 – TP Trà Vinh
CS37: Hai Bà Trưng – phường 1 – TP Bến Tre
CS38: Tôn Đức Thắng – Phường 1 – TP Bạc Liêu